Home > Tips, Yrkesförare > Tips för det nystartade åkeriet

Tips för det nystartade åkeriet

November 25th, 2015

shutterstock_290640938

Har du blivit egen företagare och valt att starta ett åkeri, finns det vissa saker som man inte alltid tänker på när man börjar. Det sker så mycket annat i starten som kan te sig viktigare, de mindre sakerna nedprioriteras och glöms bort. 

Håll reglerna

I början vill man jobba hårt för att komma igång och hitta kunder. Man har hört om hur hårt man behöver jobba i början för att lyckas och du är villig att köra hela nätter om det så ger dig trovärdighet som företag.

Sluta tänka så. För att vara ett bra och pålitligt företag måste du följa reglerna som finns i  din bransch. Många transportfirmor rasade över de nya regler som kom för några år sedan. Man behöver ett speciellt körkort där all körning lagras och får endast köra en viss tid innan man måste stanna. De som inte följer reglerna kan vänta sig dyra böter.

Reglerna finns för att ge arbetarna bra arbetsförhållande och för att göra trafiken säkrare. Man vill inte veta att en person som varit vaken i 24 timmar sitter framför ratten i ett fordon som väger flera ton.

Säkra området

Transportbilar och lastbilar är värda fina pengar. Man har kostat på sig dyra pengar när man köpt in dessa fordon och vill så klart inte att någonting ska hända dem.

Ett sätt att hålla utomstående borta från företagsområdet är att spärra av. En bom fungerar bra för att visa att man inte får eller kan köra in på området.

Ett annat alternativ, eller som man kan kombinera med en grind, är att ha kameraövervakning. Man endast övervaka sin egen mark, trottoarer, allmänna vägar och andras mark får inte videofilmas. Vill man även övervaka allmän mark måste man söka polistillstånd. Och oavsett var och hur du kameraövervakar måste du alltid annonsera med en skylt att området övervakas.

Categories: Tips, Yrkesförare Tags: