Archive

Archive for the ‘Yrkesförare’ Category

Tips för det nystartade åkeriet

November 25th, 2015 Comments off

shutterstock_290640938

Har du blivit egen företagare och valt att starta ett åkeri, finns det vissa saker som man inte alltid tänker på när man börjar. Det sker så mycket annat i starten som kan te sig viktigare, de mindre sakerna nedprioriteras och glöms bort. 

Håll reglerna

I början vill man jobba hårt för att komma igång och hitta kunder. Man har hört om hur hårt man behöver jobba i början för att lyckas och du är villig att köra hela nätter om det så ger dig trovärdighet som företag.

Sluta tänka så. För att vara ett bra och pålitligt företag måste du följa reglerna som finns i  din bransch. Många transportfirmor rasade över de nya regler som kom för några år sedan. Man behöver ett speciellt körkort där all körning lagras och får endast köra en viss tid innan man måste stanna. De som inte följer reglerna kan vänta sig dyra böter.

Reglerna finns för att ge arbetarna bra arbetsförhållande och för att göra trafiken säkrare. Man vill inte veta att en person som varit vaken i 24 timmar sitter framför ratten i ett fordon som väger flera ton.

Säkra området

Transportbilar och lastbilar är värda fina pengar. Man har kostat på sig dyra pengar när man köpt in dessa fordon och vill så klart inte att någonting ska hända dem.

Ett sätt att hålla utomstående borta från företagsområdet är att spärra av. En bom fungerar bra för att visa att man inte får eller kan köra in på området.

Ett annat alternativ, eller som man kan kombinera med en grind, är att ha kameraövervakning. Man endast övervaka sin egen mark, trottoarer, allmänna vägar och andras mark får inte videofilmas. Vill man även övervaka allmän mark måste man söka polistillstånd. Och oavsett var och hur du kameraövervakar måste du alltid annonsera med en skylt att området övervakas.

Categories: Tips, Yrkesförare Tags:

Ta körkort för lastbil

March 30th, 2015 Comments off

Vill man arbeta som yrkesförare eller av andra anledningar vill kunna ha möjlighet att köra tung trafik krävs att man har så kallat lastbilskort eller körkort för lastbil. Men vad innebär då lastbilskort och hur gör man för att ta det? Det tänkte vi se närmare på här nedan och även försöka reda ut begreppen.

Körkort för lastbil benämns officiellt som körkort med behörighet C, vilket innebär att man har rätt att framföra lastbilar och personbilar som väger hur mycket som helst. Dessutom får man köra med en lätt släpvagn tillkopplad med en totalvikt på max 750 kg. För att ha rättighet att köra med släp av obegränsad vikt krävs att man har ytterligare en behörighet, nämligen CE.

För att kunna ta C-körkort krävs att man fyllt 18 år och sedan tidigare innehar B-körkort, det vill säga körkort för personbil.

C-körkort för lastbil tar man precis som B-körkort på en trafikskola, dock är det långt ifrån alla trafikskolor som erbjuder utbildning för C-körkort, så det gäller att hitta en som gör detta. Hur mycket det kostar att ta C-körkort varierar så klart, men generellt sett får man nog räkna med någonstans mellan 30 000 kr och 40 000 kr.

Categories: Tips, Yrkesförare Tags:

Att tänka på när du köper lastbil

September 16th, 2014 Comments off

Att köpa en lastbil är en stor investering och det är viktigt att du noga tänker över ditt val. För att det ska bli rätt bör du börja fundera på vad är det som kommer att krävas av lastbilen. Kör du till exempel mest tunga laster på korta distanser? Kör du timmer och behöver ett terrängdugligt fordon? Eller handlar de om långkörningar på kontinenten?

Bra kvalitet – viktigt

Lastbilar kostar mycket pengar att laga. Reservdelar är ofta dyra och verkstadskostnaderna likaså. Det är speciellt viktigt att ha i åtanke när du köper ett begagnat fordon. Gör därför en ordentlig koll av fordonet tillsammans med någon som verkligen är kunnig inom området, det är något du kommer tjäna på i längden. Det kan löna sig att be en verkstad gå igenom lastbilen för att se att allt är i sin ordning innan du genomför köpet, särskilt när du köper privat. Bland annat Dekra utför besiktningar av tunga lastbilar. Köper du begagnat via tillverkaren bör lastbilen komma med någon form av garanti. Var på det klara med vad den garantin innefattar.

Lastbilstillverkare med bra service

För åkerier är verkstadskostnaderna en stor del av de totala utgifterna. Det är däremot inte bara själva reparationen som kan vara problematisk för ett åkeri. Ett större problem är de problem en stillastående lastbil utgör. Precis som i alla andra branscher är det viktigt att ha goda relationer till kunder. Om lastbilen blir stående kommer scheman att spricka – något som inte är sammankopplat med nöjda kunder. Det kan röra sig om stora belopp som går förlorade. Om du dessutom kör internationellt är det viktigt att kunna få service även i andra länder än Sverige. God service innebär att lastbilen snabbt ska bli körduglig igen efter att reparationsbehovet uppstått.

Att välja en tillverkare med bra service är viktigt. Det gäller oavsett vilken typ av körningar du gör. Underskatta därför inte egna erfarenheter av lastbilsmärken och -verkstäder och fråga gärna kollegor om råd.

Categories: På vägen, Yrkesförare Tags:

Bli yrkesförare

August 8th, 2014 Comments off

I rollen som yrkesförare är världen din arbetsplats och behovet av utbildade förare har ökat både i Sverige och utomlands. För dig som redan är utbildad finns det även stora möjligheter till vidareutbildning då branschen ständigt utvecklas när det gäller miljöfrågor och säkerhet på vägarna.

För dig som redan är verksam yrkesförare finns mer information kring specifikt lastbilstransporter och dess internationella servicesystem i detta inlägg.

Långtradare

Rollen som yrkesförare

Inom transportbranschen är yrkesförare den yrkesgrupp som dominerar. Möjligheten till varierade arbetsuppgifter samt den geografiska flexibiliteten är delvis anledning till det stora antalet förare, trots detta är behovet av fler förare stort. Förutom det stora behovet ökar samtidigt kraven på åkerierna och dess förare, förare med en gedigen utbildning är därför mycket eftertraktade.

Utan yrkesförare skulle den svenska industriverksamheten inte gå runt, många utbildar sig därför till att arbeta med just godstransporter. Förutom denna typ av transport finns bland annat också persontransport som på samma sätt är lika beroende av utbildade förare för att kunna fungera.

Gymnasieprogram

Redan på gymnasienivå finns utbildningar för den som är intresserad av att utbilda dig till yrkesförare. Fordonsprogrammet med inriktning på transport är det program som rekommenderas för dig som står inför ditt gymnasieval. Utbildning finns på ca 90 olika orter i landet och ger den praktiska och teoretiska kompetens du behöver för att senare kunna arbeta som yrkesförare. Utbildningen ger också möjlighet till andra typer av arbeten inom transportbranschen. På Bliyrkesförare.nu finns all information kring denna gymnasieutbildning samlad.

Vuxenutbildning

För dig som gått ut gymnasiet och är över 18 år finns istället utbildningar på både komvux och på skolor som exempelvis Yrkesakademin. Utbildningarna kan skilja sig åt på olika skolor och orter, läs därför igenom krav och innehåll för de olika kurserna för att hitta just det du söker.

Categories: Yrkesförare Tags: